Varyantlı Ürün Tanımlama Sistemi

Logo'daki ürün varyantlarını kullanmadan sanal mağazalarda satacağınız ürünleri varyantlı tanımlayabilirsiniz. Logo'da ürün stoklarını daha iyi yönetebilmeniz için varyantlı ürünlerin ayrı ürünler olarak açılmasını öneriyoruz. Ancak bu ürün mağazada varyantlı olmak zorunda. Bu durumda aktarım yaparken seçilen varyanta göre Logo'da hangi ürüne gideceğini belirleyebilmeniz gerekiyor. Tam bu esnada varyant özelliğimiz devreye giriyor ve oluşturduğunuz varyant kartlarının Logo'da hangi malzeme kartları ile eşleştireceğinizi seçebiliyorsunuz.


Yukarıdaki örnek varyant tablosunda yer alan kodlar Logo'daki Malzeme Kodlarıdır. Ancak mağazada ürün satışı yapılırken tek bir ürün ve alt varyanrları oluşmaktadır. Pazaryerinde varyantlı görünen üründe satışı gerçekleşen varyant aktarım sırasında Logo'daki malzeme kodları ile eşleştirilebilir.