Logo ile Entegre En İyi Stok - Fiyat Entegrasyonu

Logo ile güçlü stok entegrasyon yapısı ile stok ve fiyat bilgileriniz sorunsuz eşitlenir. Kaynak stok miktarları Logo'dan takip edilir, bu sayede stok miktarlarında her hangi bir farklılık olmadan yönetilebilir. 

Logo'daki fiyat kartlarını kullanarak istediğin parametrelere göre fiyat gönderimi yapabilirsiniz. 

  1. Her mağazaya farklı fiyat gönderimi,
  2. Üstü çizili fiyat gönderimi,
  3. Fiyat kart parametrelerine göre gönderim,
  4. Ortak fiyat kullanımı.

gibi birçok özelliği kullanabilirsiniz.

Ne Yapabilirsiniz?

  1. Logo 'da pazaryeri veya e-ticaret sitelerinin hangi ambarlardan stok miktarını çekeceğiniz tanımlayabilirsiniz,
  2. Çoklu ambar seçimi yapabilirsiniz,
  3. Her bir sanal mağaza için ayrı ambar tanımı yapabilirsiniz,
  4. Siparişleriniz Logo 'ya aktarıldığında Gerçek Stok üzerinden stok miktarlarının güncellenmesini sağlayabilirsiniz,
  5. Parametrik olarak Gerçek Stok veya Fiili Stok üzerinden seçim yapabilirsiniz,
  6. Belirleyeceğiniz periyotlarda stok miktarlarının tüm mağazalarda güncellenmesini sağlayabilirsiniz.